POKUTA! POKUTA! POKUTA!

Różaniec wokół Poznania

sobota
20 kwietnia 2024

Mobirise

    „Atmosfera nadprzyrodzoności, jaka nas ogarnęła, była tak silna, że przez dłuższy czas prawie nie zdawaliśmy sobie sprawy z naszego własnego istnienia, pozostając w tej samej pozycji, w której nas Anioł zostawił, i powtarzając ciągle tę samą modlitwę. Obecność Boga była tak silna i tak dogłębna, że nie ośmieliliśmy się nawet odezwać do siebie. Następnego dnia jeszcze czuliśmy się ogarnięci tą atmosferą, która znikała bardzo powoli.”

(Po pierwszym objawieniu Anioła i jego pierwszej modlitwy)

- Co robicie? Módlcie się! Módlcie się dużo! Przenajświętsze Serca Jezusa i Maryi chcą okazać przez was wiele miłosierdzia. Ofiarowujcie nieustannie modlitwy i umartwienia Najwyższemu.
- Jak mamy się umartwiać? – zapytałam.
- Ze wszystkiego, co możecie zróbcie ofiarę Bogu jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi jest obrażany i jako uproszenie nawrócenia grzeszników {…}. 
Przede wszystkim przyjmijcie i znoście z pokorą i poddaniem cierpienia, które Bóg wam ześle.
„Te słowa Anioła pozwoliły nam zrozumieć, kim jest Bóg, jak nas kocha, jak chciałby być kochany. Pozwoliły nam również pojąć wartość umartwienia, jak ono Bogu jest miłe i jak dzięki niemu nawracają się grzesznicy.”

(Podczas drugiego objawienia)

„Siła obecności Boga była tak intensywna, że niemal zupełnie nas pochłaniała i unicestwiała. Wydawała się pozbawiać nas używania cielesnych zmysłów przez długi czas. W ciągu tych dni wykonywaliśmy nasze zewnętrzne czynności, jakbyśmy byli niesieni przez tę samą nadprzyrodzoną istotę, która nas do tego skłaniała. Spokój i szczęście, jakie odczuwaliśmy, były bardzo wielkie, ale tylko wewnętrzne, całkowicie skupiające dusze w Bogu.”

(Po trzecim objawieniu Anioła i jego drugiej modlitwy) 

O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, Tobie nie ufają i Ciebie nie miłują. 

Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę nawrócenia biednych grzeszników. 

Mobirise

(...) Pokuty! Pokuty! Pokuty!

Wezwania Maryi

Mobirise

 Odnówcie się duchem w waszym myśleniu i przyobleczcie nowego człowieka
(Ef 4, 23-24) 

„Uznaję bowiem nieprawość moją,*
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem*
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,”

Psalm 51

Pobierz ulotkę i wydrukuj

Ulotka czterostronna PDF
Ulotka jednostronna
JPG / PDF

SPOTKAJ SIĘ Z NAMI

Ruch pokutny

kontakt@pokuta.net.pl